เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

** ยอดโอนตามสลิป (รวมเศษ)
DD
MM
YYYY
HH:SS
** โปรดใส่วันเวลาตามสลิป

*กรุณาตกรอกข้อมูลให้ตรงกับสลิป เพิ่อความรวดเร็วในการตรวจเช็ค