Monthly Archives: มกราคม 2023

เสียวฟัน ลดได้ทันทีด้วย KNO3 กับยาสีฟันเดนทิสเต้ Ultra Sensitive

ultra sensitive

พลิกโฉมใหม่ในรอบทศวรรษกับยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน พร้อมปรับปรุงสูตรให้เพิ่ม Fluoride เต็ม 1500 PPM

เดนทิสเต้ ร่วมสนับสนุน DENTISTE’ MAX เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของคนไทยแล้วร่วม 1,000,000 หลอดทั่วประเทศ

สนับสนุน DENTISTE' MAX แล้วกว่า 1,000,000 หลอดทั่วประเทศ

เดนทิสเต้ ร่วมสนับสนุน สุขภาพช่องปากของคนไทย รณรงค์แจก […]