Our Innovation

เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพช่องปากที่ดีและแข็งแรงนั้นไม่ได้มาจากการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว

แต่ต้องมาจากการใส่ใจดูแลช่องปากในแง่อื่นๆ ด้วย เช่น การดูแลสุขภาพเหงือก การต่อต้านแบคทีเรียและไวรัส

Dentiste’ จึงนำเสนอไลน์ผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อดูแลส่วนต่างๆ ในช่องปากได้อย่างครบถ้วนทุกวัน เช่น ยาสีฟัน สเปรย์ดับกลิ่นปาก น้ำยาบ้วนปาก ไหมขัดฟันที่มีให้เลือกทั้งแบบเส้นและแบบ Stick เม็ดอมดับกลิ่นปากตลอดไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดีทอกซ์ช่องปากด้วย