แจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ และส่งสินค้าให้ท่าน

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

** ยอดโอนตามสลิป (รวมเศษ)