นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน (Return/Refund Policy)

การคืนสินค้า
1.ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ Dentiste’ ได้ในสภาพเดิมภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก Dentiste’ สามารถให้ท่านแลกเปลี่ยนสินค้าได้
2.ลูกค้าต้องส่งสินค้าที่เกิดปัญหากลับมาให้ Dentiste’ ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว
3.ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่งของ Dentiste’ ทางบริษัทฯยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก Dentiste’ ดังนั้นลูกค้าควรแพ็คสินค้าส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
5.เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ e-commerce@dentiste-oralcare.com และระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ Dentiste’ ได้รับคำร้องของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
6.เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
   6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.dentiste-oralcare.com
   6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือเปิดใช้แล้ว
   6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน Dentiste’ ของลูกค้าเอง
   6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
   6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

การคืนเงิน
บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า  

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก
กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้?
ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว