Dentiste’ Repaire Toothpaste 70 g.

650.00฿

  • ลดอาการเสียวฟัน
  • ป้องกันฟันผุด้วย Controlled Fluoride Release ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่า Fluoride ทั่วไปถึง 5.5 เท่า
  • เพิ่มการไหลเวียนน้ำลาย เพิ่มขบวนการสะสมกลับของแร่ธาตุที่ฟัน (Remineralization) ป้องกันฟันผุระยะเริ่มแรก
Dentiste' Repaire Toothpaste
Dentiste’ Repaire Toothpaste 70 g.

650.00฿

รหัสสินค้า: FGOR000118 หมวดหมู่: